Distrikt Södra

Distrikt Södra

Varmt välkommen till Ibn Rushd Södra!

Ibn Rushd Södra Sverige startades år 2004 som en självständig juridisk enhet med demokratiskt vald styrelse. Ibn Rushd distrikt Södra innefattar Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län. Ibn Rushd distrikt Södras kanslilokaler ligger på Kopparbergsgatan 4, 214 44 Malmö. Vi har även ett kontor i Helsingborg som ligger på Dalhemsvägen 71, 254 65 Helsingborg

Huvuddelen av vår folkbildningsverksamhet sker i samarbete med våra medlemsorganisationer. Samverkan med medlemsorganisationerna
sker främst genom studiecirklar och kulturprogram. Ibn Rushd distrikt Södra erbjuder också spännande seminarier och föreläsningar runt om i vårt distrikt. De utbildningar vi erbjuder inom våra profilområden kan skräddarsys till
arbetsplatser, skolor, företag och organisationer. Att utveckla och driva projekt är en central del av Ibn Rushds verksamhet.

Utbud

Vi erbjuder Dig

Föreläsningsbanken

Vi erbjuder intressanta föreläsningar inom våra profilområden mångfald, demokrati och integration. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om vad vi har att erbjuda och hur vi skapar intressanta föreläsningar för just er.

Att främja islamisk fredskultur

Hundra muslimska ungdomar runt om i landet har utbildats till Fredsagenter. De har fått kunskap och verktyg för fredsarbete, ickevåld och mänskliga rättigheter. Syftet på längre sikt är att motverka islamofobi (rädsla och fientlighet mot islam bland huvudsakligen västerlänningar) och västofobi (rädsla och fientlighet mot västvärlden bland huvudsakligen muslimer).Våra fredsagenter ser fram emot att komma ut till er och informera.

Bilden av Muhammad

Bilden av Muhammad är en ambulerande konstutställning som skapades som en replik till karikatyrerna som publicerades i Jyllands-Posten 2005. Projektet har till syfte att ge en mer nyanserad bild av Profeten Muhammad och dessutom skapa en brygga av förståelse mellan muslimer och ickemuslimer i Sverige. Utställningen består av 30 kalligrafier som framställer uttalanden av profeten Muhammad, så kallade hadither. Utan att måla i bilder presenterar vi en annan bild, en mental bild, av profeten Muhammad. Vid varje hängning hålls en öppen vernissage med en intressant föreläsning om utställningen och projektet i sin helhet. Vi menar att utställningen kan bidra till möten och dialog mellan olika grupper, därför välkomnar vi alla att gå och se Bilden av Muhammad.

Välkommen att samarbeta med oss och ta del av vår verksamhet!

Södra kontakt

Ala Eddin Al-Qut
Verksamhetsledare
Kopparbergsgatan 4, 214 44 MALMÖ
tfn: 08-56 24 49 03
Mobil: 0707-69 90 95
[email protected]

Othman al-Tawalbeh
Verksamhetsutveckling
Dalhemsvägen 71, 254 65 HELSINGBORG
tfn: 08-56 24 49 45
Mobil: 0707-58 33 21
[email protected]

Andreas Hasslert
Studiekonsulent
Kopparbergsgatan 4, 214 44 MALMÖ
tfn: 08-56 24 49 02
Mobil: 0709-38 80 38
[email protected]

Romdhane Boussaidi
Studiekonsulent
Kopparbergsgatan 4, 214 44 MALMÖ
tfn: 08-56 24 49 41
Mobil: 0768-58 86 12
[email protected]

Mahamoud Nasir
Studiekonsulent
Kopparbergsgatan 4, 214 44 MALMÖ
Mobil: 0735-040997

Rachelle Olsson Herrin
Kontorsassistent
tfn: 040-81310
Mobil:
[email protected]

Ordförande:

Samar Khalil
Kopparbergsgatan 4, 214 44 MALMÖ
[email protected]