You might also like

Distrikt Mitt

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took

Crystal Skulls

If you have watched the Indiana Jones movie, maybe this is not for the first time you are hearing about the word ‘Crystal Skull’. As a matter of fact, it

Verksamhetsområden

Ibn Rushd bedriver sin verksamhet inom fyra verksamhetsområden. TRO Här jobbar vi med at stärka den svenskmuslimska identiteten, öka kunskapen om Islam för muslimer och icke-muslimer, skapa interreligiösa möten och

Förbundskansli

Vår besöksadress är Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna Växel: 08-56 24 49 00 Ordförande Helena Hummasten Telefon: 076-623 2268 Helena@ibnrushd.se Förbundsrektor Omar Mustafa Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna Telefon: 0766-232269 omar.mustafa@ibnrushd.se Administrativ

The Biggest Supernatural Mystery of South America

The continent of South America is a wonderful place that is full of gorgeous people, incredible scenery, and some fantastic tales, located in the past, present and future. In this

Starta en cirkel

Om ni är några personer som träffas regelbundet eller är verksamma inom en förening, för att lära er mer eller utveckla ett intresse, kan ni starta en studiecirkel tillsammans. Vi

Pressbilder

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took

The Most Haunting Latin American Monsters, Ghosts, and their Legends

Across the Latin America, many spooky stories are popular. Some of the gothic stories have become legendary- as for generations, people listen to them and according to elders, many of

Våra material

Att ansvara, leda, förvalta, företräda, utveckla – Ibn Rushds utbildning för styrelseledamöter Att driva projekt – en handledning för föreningar Ett jämställt föreningsliv – en handbok om vägen till ett