Distrikt Västra

Distrikt Västra

Distrikt Västra består av fem län och har ett distriktskansli i Göteborg.
Här arbetar Suad Darir som verksamhetsledare tillsammans med studiekonsulenterna: Ayse Genc, Maimuna Abdullah, Mahamoud Dayib och Iman Baroudi som är administratör.

Vi samverkar tillsammans med våra föreningarna. Tillsammans anordnar vi sammanlagt mer än 1000 olika cirklar och kulturprogram i många olika ämnen, tex språk: svenska (arabiska, somaliska, engelska), religion (andlighet, livskunskap, korankunskap, religionens betydelse i samhället), matematik, föräldrakunskap, matlagning, samhällskunskap och mycket mer.

En förening som samverkar med oss har kontakt med en av våra studiekonsulenter. Studiekonsulenterna ger föreningen stöd och vägledning i folkbildningsarbetet med cirklar och kulturprogram. Vi anordnar också utbildningar för våra cirkelledare.

KONTAKT, VÄSTRA

Suad Darir
Verksamhetsledare
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil: 0702-470720
[email protected]

Mahamoud Dayib
Studiekonsulent
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Sjukskriven

Ayse Genc
Studiekonsulent/Verksamhetsutvecklare
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Föräldraledig

Maimuna Abdullah
Studiekonsulent
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
[email protected]

Iman Baroudi
Administratör
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
[email protected]

Mohammad El-Alti
Ordförande
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil: 070-3352238
[email protected]