Frågor och svar

Frågor och svar

Frågor och svar

I pdf:en “Folkbildning med Ibn Rushd Studieförbund: Frågor och svar” hittar du all information du behöver om följande ämnen och områden. Klicka på länken för ladda ner pdf-filen.

  • Studiecirklar
  • Kulturprogram
  • Fas 3
  • Samverkan med organisationer
  • Kommersiellt syfte
  • Funktionsnedsättning
  • Distansverksamhet
  • Utrikesfödda
  • Förstärkningsbidrag
Folkbildning med Ibn Rushd Studieförbund: Frågor och svar