Starta en cirkel

Starta en cirkel

Kom igång med att starta en studiecirkel

Om ni är några personer som träffas regelbundet eller är verksamma inom en förening, för att lära er mer eller utveckla ett intresse, kan ni starta en studiecirkel tillsammans. Vi på Ibn Rushd kan hjälpa er att göra en studieplan och att hitta lämpligt studiematerial. Vi kan erbjuda ett ekonomiskt stöd för studiematerial och lokalkostnader samt cirkelledarutbildningar för er som ska leda studiecirklar.

Studiecirkeln är den viktigaste formen för folkbildning inom studieförbunden och utgör huvuddelen av Ibn Rushds verksamhet.
Tanken med en studiecirkel är att deltagarna ska få vara med hela vägen, från idéer om vad man ska lära sig till hur lärandet ska gå till. En cirkelledare behöver inte kunna mer om ämnet än deltagarna, utan man lär sig tillsammans.

Varje deltagares tankar, erfarenheter och idéer är viktiga och måste få utrymme. Ämne, ledare, startdatum och tid för träffar bestämmer ni själva.

Varje cirkel ska ha en studieplan för vad ni ska göra samt vilka mål ni har i cirkeln. Ni kan fylla i föranmälningsblanketten som finns att ladda ner på vår hemsida och skicka den till närmaste Ibn Rushd kontor. Ni kan också kontakta oss, så hjälper vi er att komma igång.

På föranmälningsblanketten skriver du ner alla uppgifter innan du postar den till Ibn Rushds kontor. Efter detta får ledaren en närvarorapport för att föra en närvarolista vid varje träff som sedan skickas tillbaka till Ibn Rushds kontor.

MINIMIKRAV
Minst tre personer ledaren inräknad
Minst tre sammankomster
Minst nio studietimmar

MAXIMIKRAV
Högst tolv personer ledaren inräknad
Högst tre sammankomster per vecka
Högst fyra studietimmar per sammankomst
Högst 40 veckor per år

En studiecirkel ska vara skild från annan föreningsverksamhet, t.ex. styrelsemöte eller allmänna föreningsmöten . Studiecirkeln får endast anmälas till ett studieförbund.