Våra material

Våra material

Våra studiematerial

Om du vill beställa ett studiematerial från oss kontaktar Mustafa Tumturk som är vår utvecklingschef. Han kan du nå på [email protected].

Vi har producerat följande material:

Att ansvara, leda, förvalta, företräda, utveckla
– Ibn Rushds utbildning för styrelseledamöter

Att driva projekt
– en handledning för föreningar

Ett jämställt föreningsliv
– en handbok om vägen till ett jämställt föreningsliv

Grön strävan
– ett studiematerial om vår tids största miljöhot och utmaningar

Islamisk finansiering

Lär dig arabiska

Muhammedguiden

Möte, reflektion, stolthet, förändring
– Ibn Rushds utbildning för cirkelledare

Tankar, tips och reflektioner för föreningar i förortsrörelsen