Våra medlemmar

Våra medlemmar

Ibn Rushd har idag 9 medlemsorganisationer på nationell nivå:

Eritranska Kulturforumet

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige – www.fifs.se

FIFS bildades 1973 och har idag 47 lokala föreningar och betjänar ca 47 000 personer i Sverige. FIFS är en ideell, religiös och demokratisk organisation och är partipolitiskt obunden.

Islamiska Förbundet i Sverige – www.ifis.se

IFIS grundades 1981 och var initiativtagare och grundare av Ibn Rushd år 2001. IFIS har 17 riksföreningar knutna till sig. Bland andra Sveriges islamiska skolor, som driver 6 islamiska skolor runt om i landet.

Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige – www.ikus.nu

Islamic Relief – www.islamic-relief.se

Islamic Relief är en internationell ideell biståndsorganisation, grundad 1996 i Sverige. Arbete sker i samarbete med det lokala samhället genom bistånd och utvecklingsprogram. Föreningens huvudprogram omfattar utvecklingsprojekt, nödbistånd, stöd för föräldralösa samt Waqf-Fond. Föreningen i Sverige arbetar i första hand med insamling.

Islamiska Shiasamfundet i Sverige – www.shiasamfund.se

ISS grundades under 90-talet, fick adjungerande medlemskap i SST samt Islamiska samarbetsrådet november 2005 och fick fullvärdigt medlemskap i februari 2008. ISS har 27 medlemsorganisationer och ca 17000 medlemmar.

Koranläsarnas Förbund – www.klfstockholm.se

Den yngsta av våra medlemsorganisationer är fortfarande i etableringsfasen. Koranläsarna bedriver i första hand helgskola med koranläsning på olika svårighetsnivåer och för olika åldrar. Har idag tre organisationer runt om i landet.

Sveriges Muslimska Förbund – www.smf-islam.se

SMF bildades 1981 och är idag den största muslimska organisationen i Sverige med runt 50 organisationer och omkring 70 000 medlemmar.

Sveriges Muslimska Scouter

Sveriges Muslimska Scouter, är sedan 1997 en del av KFUK-KFUM med ambition att bli eget scoutförbund 2009. De har kårer bland annat i Stockholm, Malmö och Göteborg med huvudsakligen muslimska barn och ledare, men verksamheten är också öppen för andra.

Sveriges Unga Muslimer – www.ungamuslimer.se

Sveriges Unga Muslimer bildades 1995. SUM är ett muslimskt ungdomsförbund som samlar 40 medlemsföreningar och cirka 10 000 medlemmar över hela landet. Föreningen vill verka för att muslimska ungdomar lär känna islam och stärks i sin muslimska identitet. SUM vill ge korrekt information och kunskap om islam till såväl muslimer som andra, samt motverka fördomar och felaktigheter.