Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Ibn Rushd bedriver sin verksamhet inom fyra verksamhetsområden.

TRO

Här jobbar vi med at stärka den svenskmuslimska identiteten, öka kunskapen om Islam för muslimer och icke-muslimer, skapa interreligiösa möten och genomföra spetsutbildningar för t.ex. imamer. I de studiecirklar som vi arrangerar inom området TRO använder vi bl.a. våra studiematerial: ”Lär dig arabiska”, ”Islamisk finansiering” och ”Muhammadguiden”.

DEMOKRATI

Organisering, opinionsbildning, rättigheter och antirasism är några av nyckelbegreppen som representerar vårt breda arbete med olika demokratifrågor. Vi jobbar med alltifrån kassörsutbildningar i föreningslivet till studieresor i Bosniska Srebrenica.

KULTUR

Med kulturen som verktyg strävar vi efter att våra deltagare ska kunna ge uttryck för sina identiteter och sina olika budskap. Detta kan vara genom en kalligrafiutställning eller genom en filmproduktion.

MÄNNISKA/NATUR

Genom vårt arbete med miljö, nykterhet, tillgänglighet och folkhälsa berör vi de frågor som rör oss som människor och vår nära omgivning.

Ladda ner vår senaste årsberättelse för att ta läsa mer om vår verksamhet:  Årsberättelse (pdf)